Internationaal Opel-Treffen
home   /   sponsoren  /   sponsoren_sub

Monuta Pien Gouka

Vorige Volgende
Voor een persoonlijke uitvaart in de polder
 

Open, eerlijk en meelevend, dat is wat u van mij als uitvaartverzorger mag verwachten. Daarnaast bied ik u een groot empathisch vermogen. Het is mijn streven om uw wensen te realiseren. Door met u te overleggen en te zoeken naar mogelijkheden, zorgen we er samen voor dat u met een warm en dankbaar gevoel kunt terugdenken aan de dag waarop u afscheid nam van uw dierbare. Het verdriet kan ik niet voor u wegnemen, maar we kunnen het afscheid wel zo invullen dat u er met een tevreden gevoel op terug kijkt.
 
Ik denk mee met u als naasten. Samen bespreken we wie uw dierbare was en wat de best passende invulling voor het afscheid is. Doordat ik de mogelijkheden rondom een uitvaart in de polder ken, weet ik uitvaarten te begeleiden volgens de wensen van de mensen.
 
Waarom Monuta Pien Gouka?
  • Volgens de wensen van de mensen
  • Ritueelbegeleider voor een persoonlijke uitvaart
  • Kennis van de mogelijkheden
  • Voor iedereen: met en zonder verzekering
  • Dag en nacht bereikbaar
Kijk voor meer informatie op: http://www.monutapiengouka.nl
 
  ER IS GEEN NAAM INGEVULD
  ER IS GEEN NAAM INGEVULD